You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Własna hala namiotowa nieodłącznie wiąże się z pytaniem o pozwolenie na budowę – czy jest konieczne oraz jakich trzeba dopełnić formalności, aby postawić obiekt tego typu. Przepisy prawa budowlanego przewidują dwa sposoby eksploatacji hal namiotowych: tymczasowy (do 180 dni) lub na stałe (powyżej 180 dni), co wynika ze specyficznej konstrukcji oraz możliwości szybkiego montażu i demontażu obiektu. Z tego wpisu dowiesz się, kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę oraz czym różni się od zgłoszenia tymczasowej hali namiotowej. 

Hala namiotowa do 180 dni – zgłoszenie

Hala namiotowa użytkowana jako obiekt tymczasowy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – w takim przypadku należy zgłosić budowę obiekty tymczasowego w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Jakie są konsekwencje takiego rozwiązania? Przede wszystkim obiekt nie może być trwale związany z określonym gruntem. Co więcej, hala namiotowa bez pozwolenia może być użytkowana maksymalnie 180 dni, co oznacza, że po upływie tego terminu hala powinna być zdemontowana lub powinna znaleźć się w innym miejscu. 

Dla kogo przewidziane jest takie rozwiązanie? Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga nie tylko złożenia większej liczby dokumentów, ale przede wszystkim wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania. Tymczasowa hala namiotowa sprawdzi się w przypadku firm organizujących wesela, cykliczne imprezy plenerowe lub przedsiębiorstw potrzebujących zastępczej hali magazynowej lub hurtowni. Zgłoszenie tymczasowego obiektu powinno zawierać:

 • potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • planowany termin wzniesienia hali,
 • zakres planowanych prac budowlanych,
 • przewidywany termin demontażu (lub zmiany lokalizacji),
 • informacje dodatkowe takie jak rysunki projektowe i lokalizacja obiektu na działce budowlanej.

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac budowlanych. Teoretycznie ustawa nie wyklucza montażu hali namiotowej na tej samej działce budowlanej, z której poprzednio została zdemontowana – jest to praktyka stosowana przez wiele firm. Wówczas jednak należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, dlatego w przypadku regularnego użytkowania obiektu, warto rozważyć złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Hala namiotowa powyżej 180 dni – pozwolenie na budowę

W przypadku hali namiotowej użytkowanej przez okres dłuższy niż 180 dni konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę – procedury trwają od 30 do 90 dni, natomiast pozytywna decyzja uprawomocnia się w ciągu kolejnych 14 dni. Jeżeli obiekt planujesz postawić na administracyjnym terenie miasta, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego, natomiast jeżeli teren działki budowlanej należy do powiatu, wniosek składa się w Starostwie Powiatowym. Do wypełnienia formularza niezbędne będą:

 • dane inwestora,
 • adres lokalizacji hali namiotowej,
 • parametry techniczne obiektu (wymiary, kubatura),
 • lista załączników (między innymi projekt budowlany oraz plan działki).

 

Przed sporządzeniem projektu budowlanego niezbędne jest sprawdzenie stanu działki budowlanej, czyli jej uzbrojenia, potencjału komunikacyjnego oraz stan gruntu. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę hali namiotowej należy dostarczyć:

 • projekt architektoniczny inwestycji w trzech egzemplarzach (część techniczną oraz opisową),
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty branżowe,
 • potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (gazu, prądu, wody).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę hali namiotowej konieczne jest zgłoszenie gotowości do pracy budowlanych – odpowiedzi należy spodziewać się w ciągu 7 dni. Takie rozwiązanie stosowane jest najczęściej w przypadku stałych obiektów takich jak boiska czy korty tenisowe, jednak wiąże się z długotrwałym procesem administracyjnym. Z tego względu hala bez pozwolenia dla większości przedsiębiorców będzie lepszym rozwiązaniem. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z obsługą Kuphale, która chętnie pomoże wybrać najbardziej korzystny wariant.